En allomfattande världsbild
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Axess

7

Ämneskategorier

Evolutionsbiologi

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Datavetenskap (datalogi)

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06