Book review: The Calculus of Selfishness
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Notices of the American Mathematical Society

January 2012 47-49

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07