A New Approach of Zonal Hybrid RANS-LES Based on a Two-equation k-eps Mode
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ETMM9: International ERCOFTAC Symposium on Turbulence Modelling and Measurements

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08