A New Approach of Zonal Hybrid RANS-LES Based on a Two-equation k-eps Mode
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ETMM9: International ERCOFTAC Symposium on Turbulence Modelling and Measurements

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik