preBikeSAFE (TRV 2011 86383) Slutrapport
Rapport, 2012

MASCOT systemet har anpassats till en cykel och insamling av naturalistisk data från cykeln har blivit framgångsrikt testat. Sex videoklipp har producerats för att visa potentialen av den naturalistiska metodologin för att förbättra trafiksäkerhet i säkerhetskritiska situationer. Ett förslag till ytterligare dataanalys har gjorts för varje videoklipp och ska följas upp i framtida projekt som ska samla in mer data. Dessa videoklipp, tillsammans med de relaterade analysförslagen är viktiga resultat av detta projekt och är bifogade till den här slutrapporten.

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06