Mjuklänkning mellan EMEC och TIMES-Sweden - en metod för att förbättra energipolitiska beslutsunderlag
Rapport, 2012

Författare

Charlotte Berg

Anna Cecilia Krook Riekkola

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Erik Ahlgren

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Patrik Söderholm

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08