Lidocaine
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Chemistry World Podcast, Chemistry its element

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13