Lidocaine
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07