Telecommunications networks and sustainable society: a new perspective of broadband policy
Paper i proceeding, 2012

Författare

Orada Teppayayon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Presented at The Regional International Telecommunications Society India Conference 2012

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07