Factors contributing to road fatalities
Rapport, 2010

Författare

Juned Akhtar

Mikael Ljung Aust

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Rickard J. Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Alena Hoye

Ross Owen Phillips

Fridulv Sagberg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Farkostteknik

ISBN

978-82-480-1069-2

Mer information

Skapat

2017-10-06