What drives innovation processes in modern biotechnology and open source software?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Innovation: management, policy & practice

Vol. 7 1

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi