Innovative Opportunities and Search: Differences amongst firms and industries
Paper i proceeding, 2005

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Uddevalla Symposium and McGill International Entrepreneurship Conference, Sept 2005

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi