A Light-Weight Defect Classification Scheme for Embedded Automotive Software Development
Rapport, 2012

Författare

Niklas Mellegård

Chalmers, Data- och informationsteknik

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Fredrik Törner

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07