What you should know about cubic and quartic equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

The paper describes in a straightforward way how to find Galois groups of cubic and quartic polynomials.

Galois group

cubic

quartic

Författare

Juliusz Brzezinski

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Normat - Nordisk Matematisk Tidskrift

0801-3500 (ISSN)

Vol. 59 3-4 98-116

Ämneskategorier

Algebra och logik

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06