How to describe all cubic Galois extensions?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

All cubic Galois extensions of rational numbers are described by canonical minimal polynomials, which can be computed using a "sieving" algorithm.

Galois group

Eisenstein integer.

cyclic cubic field

Författare

Juliusz Brzezinski

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ulf Persson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Normat-Nordisk Matematisk Tidskrift

0801-3500 (ISSN)

Vol. 59 3-4 117-130

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06