A thermodynamical formalism for Monge-Ampere equations, Moser-Trudinger inequalities and Kahler-Einstein metrics.
Preprint, 2010

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08