Kinetics of oxidation of nm-sized soot spherules
Paper i proceeding, 2008

Författare

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Herbert Kasemo

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 13th Nordic Symposium on Catalysis, Göteborg, Sweden, October 5-7

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-06