Chemical-looping combustion of solid fuels – status of development
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Energi och miljö

2nd International Conference on Chemical Looping, 26-28 September 2012, Darmstadt

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07