Chemical looping combustion
Kapitel i bok, 2013

Författare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Energi och miljö

Chapter 20 , Fluidized-bed technologies for near-zero emission combustion and gasification, Ed. Scala, F., Woodhead Publishing

Ämneskategorier

Maskinteknik

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13