Nya syrebärare för två- och/eller trestegsförbränning (New oxygen carriers for chemical-looping combustion and/or chemical-looping combustion with oxygen uncoupling), Swedish patent:
Patent, 2011

Uppfinnare

Anders Lyngfelt

Chalmers, Energi och miljö

Tobias Mattisson

Chalmers, Energi och miljö

Alexander Shulman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Erik Cleverstam

Chalmers, Kemi- och bioteknik

SE 534428 C2

0900353-4

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15