Information Services in Urban Transportation. Status, Impact and Trends
Paper i proceeding, 2012

Information

Urban Transportation

New Technology

Författare

Stig Franzén

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Proc. 2nd Annual Urban Transport and mobility Europe 2012

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-07