Ground-Based GPS Data in Operational Weather Forecasting, Final Report to the Swedish National Space Board, Contract Dnr 158/01
Rapport, 2004

Författare

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

A. Frisk

N. Gustafsson

C. Gyllander

Camilla Granström

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

G. Hedling

Jan Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

B. Jonsson

S. Nilsson

M. Ridal

Borys Stoew

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07