Development of the Content and Quality in Briefs Instrument (CQB-I)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Marie Svedbo Engström

Helle Wijk

Göteborgs universitet

HERD

1937-5867 (ISSN) 21675112 (eISSN)

Vol. 5 3 74-88

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-10