Designing for person-centred care in older people’s residential facilities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Lena Marie Elf

Chalmers, Arkitektur

Kevin McKee

Susanna Mordin

Lena von Kock

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Aging

19454589 (ISSN)

Vol. 23 Suppl. 1 270-

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Skapat

2017-10-07