The IVS Network Station Onsala Space Observatory
Kapitel i bok, 2004

Författare

Rüdiger Haas

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Gunnar Elgered

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2003, Annual Report, NASA/TP-2004-212254, eds. N.R. Vandenberg and K.D. Baver

76-79

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08