Innovations and Employment in a System of Innovation Perspective
Bok, 2001

Systems of innovation

employment

Författare

Charles Edquist

Leif Hommen

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07