Utveckling för barn
Kapitel i bok, 2013

perspektiv

produktutveckling

barn

Författare

MariAnne Karlsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

I Johansson, B. & Karlsson, M. (red) Att involvera barn i forskning och utveckling

115-127

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-08136-6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12