Utveckling med barn
Kapitel, populärvetenskapligt, 2013

produktutveckling

meddesign

barn

metodik

Författare

MariAnne Karlsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

I Johansson, B. & Karlsson, M. (red) Att involvera barn i forskning och utveckling

129-148

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-08136-6

Mer information

Skapat

2017-10-07