Unlock the rigidity and design for flexibility
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Sunnerstam

Cammy Huang-De Voss

Michael Axelsson

Göteborgs universitet

US-China Education Review

1548-6613 (ISSN)

Vol. 7 11

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07