Kinetics of rapid heterogenous reactions on the nanometer scale
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Journal of Catalysis

0021-9517 (ISSN) 1090-2694 (eISSN)

Vol. 170 377-389

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08