Kinetics of the 2A + B2 => 2AB reaction complicated by spatial constraints for adsorption, formation of islands, and steps
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Bengt Herbert Kasemo

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Surface Science

0039-6028 (ISSN)

Vol. 413 527-543

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08