Nanofabrication of model catalysts and simulation of their reaction kinetics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Stefan Johansson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kin Wong

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Journal of Vacuum Science and Technology A

0734-2101 (ISSN)

Vol. 17 297-302

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07