Simulations of the kinetics of rapid reactions on supported catalyst particles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Hans Persson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Peter Thormählen

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Catalysis Today

0920-5861 (ISSN)

Vol. 53 273-288

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07