Att kombinera forskning och utveckling
Kapitel i bok, 2013

medforskning

barn

meddesign

Författare

Barbro Johansson

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Göteborgs universitet

I Johansson, B. & Karlsson, M. (red) Att involvera barn i forskning och utveckling

149-176

Ämneskategorier

Etnologi

Annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-08136-6

Mer information

Skapat

2017-10-10