SCR for marine applications
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mathias Magnusson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Erik Fridell

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Presented at the 19th International Transport and Air Pollution Conference, TAP 2012, Thessaloniki, Greece, November 26-27, 2012.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08