Catalysts for Low-Temperature SCR in Marine Applications
Paper i proceeding, 2012

Författare

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC9, Brussels, Belgium, August 29-31, 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08