Effects of hydrothermal ageing and reducing agent on the lean NOx reduction over Ag-Al2O3 catalysts
Paper i proceeding, 2012

Författare

Fredrik Gunnarsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Jenny-Yue Zheng

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Clement Cid

Anna Maria Lindholm

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Abul Milh Miroslawa

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control, CAPoC9, Brussels, Belgium, August 29-31, 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07