Lean NOx reduction over Ag/Al2O3 – an on-board system approach
Paper i proceeding, 2012

Författare

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Xanthias Karatzas

Jonas Edvardsson

Lars J. Pettersson

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Lean NOx reduction over Ag/Al2O3 – an on-board system approach Presented at the 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12, 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08