Selective catalytic reduction of NOx with methanol over Ag-Al2O3 – effect of silver loading
Paper i proceeding, 2012

Författare

Marika Männikkö

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12, 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07