Desktop VR and film making – case studies of how collaborative virtual reality can be used in the production design process
Poster (konferens), 2005

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Virtual Team Forum

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07