Mesoporous alumina made from a bicontinuous liquid crystalline phase
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Neil Cruise

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Kjell Jansson

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk ytkemi

Journal of Colloid and Interface Science

0021-9797 (ISSN) 1095-7103 (eISSN)

Vol. 241 527-529

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08