Mesoporous alumina made from a bicontinuous liquid crystalline phase
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Neil Cruise

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Kjell Jansson

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Journal of Colloid and Interface Science

0021-9797 (ISSN)

Vol. 241 527-529

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08