Synthesis of ordered mesoporous materials using surfactant liquid crystals or micellar solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Current Opinion in Colloid and Interface Science

1359-0294 (ISSN)

Vol. 8 145-155

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06