Urea-SCR for marine applications
Paper i proceeding, 2012

Författare

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Mathias Magnusson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Erik Fridell

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Presented at the 15th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Åland, June 10-12, 2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07