O2 chemisorption and TEM imaging for determination of silver mean particle size, distribution and oxidation state of Al2O3
Paper i proceeding, 2011

Författare

Kalle Arve

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kari Eränen

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Dimitry Yu. Murrzin

Presented at the EuropaCat X, Glasgow, Scotland, August 28-September 2, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik