Effect of H2 and C/N on methanol-SCR over supported Ag catalysts
Paper i proceeding, 2011

Författare

Marika Männikkö

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Presented at the EuropaCat X, Glasgow, Scotland, August 28-September 2, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05