Promotional effect of H2 on NO oxidation over Ag-Al2O3
Paper i proceeding, 2011

Författare

Muhammad Mufti Azis

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Presented at the 22st North American Catalysis Society Meeting (22th NAM), Detroit, USA, June 5-10, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05