Combining DRIFT and DFT to characterize NOx species on Ag/α-Al2O3
Paper i proceeding, 2011

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Presented at the 22st North American Catalysis Society Meeting (22th NAM), Detroit, USA, June 5-10, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik