Combining DRIFT and DFT to characterize NOx species on Ag/α-Al2O3
Paper i proceeding, 2011

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Presented at the 22st North American Catalysis Society Meeting (22th NAM), Detroit, USA, June 5-10, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialteknik

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05