Special characteristics of dimethyl ether as reducing agent in continuous lean NOx reduction
Paper i proceeding, 2010

Författare

Stefanie Tamm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Anders Palmqvist

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 14th Nordic Symposium on Catalysis, Helsingör, Denmark, August 29-31, 2010

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05