H2 activation of aromatic hydrocarbons over Ag/Al2O3 diesel-SCR catalysts
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kalle Arve

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kari Eränen

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Dimitry Yu. Murzin

Presented at the 14th Nordic Symposium on Catalysis, Helsingör, Denmark, August 29-31, 2010

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05