H2 activation of aromatic hydrocarbons over Ag/Al2O3 diesel-SCR catalysts
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Kalle Arve

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Kari Eränen

Eva Olsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Dimitry Yu. Murzin

Presented at the 14th Nordic Symposium on Catalysis, Helsingör, Denmark, August 29-31, 2010

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik