Designing active Ag/Al2O3 catalysts for diesel-SCR: crucial importance of silver particle size in activation of aromatic hydrocarbons
Paper i proceeding, 2010

Författare

Hannes Kannisto

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kalle Arve

Eva Olsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Hanna Härelind Ingelsten

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Kari Eränen

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Dimitry Yu. Murzin

Presented at TOCAT6/APCAT5, Sapporo, Japan, July 18-23, 2010

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05