Reduction of surface nitrates by hydrogen as a key step in H2 assisted HC-SCR over Ag-Al2O3
Paper i proceeding, 2009

Författare

Hannes Kannisto

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Derek Creaser

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 21st North American Catalysis Society Meeting (21th NAM), San Francisco, California, June 7-12, 2009

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05