Aspects of propane, isopropylamine and NH3 as reducing agent for NOx over H-ZSM-5 in oxygen excess
Paper i proceeding, 2009

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

R. Matarrese

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 21st North American Catalysis Society Meeting (21th NAM), San Francisco, California, June 7-12, 2009

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik