Aspects of propane, isopropylamine and NH3 as reducing agent for NOx over H-ZSM-5 in oxygen excess
Paper i proceeding, 2009

Författare

Hanna Härelind Ingelsten

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

R. Matarrese

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Presented at the 21st North American Catalysis Society Meeting (21th NAM), San Francisco, California, June 7-12, 2009

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05